Theanders Bil i Lund

Theanders Bil i Lund


 85 år i bilismens tjänst

Garagen på Grönegatan 1927.

Garagen på Grönegatan 1927.

Grönegatan 22 idag.

Grönegatan 22 idag.

85 år är en aktningsvärd ålder för ett bilföretag. Theanders Bil har i princip varit med sedan bilismen kom i gång på allvar i vårt land. Det borgar för trygghet och tradition. 1927 startade Theanders verksamheten i Lund. Då var antalet bilägare i staden i princip inte mer än att de kunde handhälsa på varandra. Nåja, riktigt så få var de inte, men bilismen låg i sin linda. Ingen kunde ännu ana vilken omvälvande faktor den motordrivna vagnen skulle komma att bli. Under 1920-talet räknade man bilägandet fortfarande som ett överklassprivilegium. I Lund var det de förmögna företagsdirektörerna och deras närmast stående, läkarna vid lasarettet och professorerna vid Universitetet som kunde kosta på sig att njuta av lyxen att färdas bekvämt i egen kaross. Övriga fick gå eller trampa sig fram genom staden.

1927 fanns det enligt Lunds Adresskalender bara tre bilfirmor i staden. Förutom Theanders Bil på Grönegatan 22, fanns Lunds Motorimport på Bredgatan 18 och Sterner och Co på Stortorget 3.

Theanders Automobilreparationsverkstad, som företaget hette vid den här tiden, grundades av bröderna Edvin och Sigfrid Theander. Två visionära syskon som förstod att en verksamhet inriktad mot bilism hade framtiden för sig. I kvarteret på Grönegatan byggde de upp sin verksamhet, som var omfattande och utrymmeskrävande. Förutom reparationsverkstad fanns här smörjhall, gummiverkstad, biltvätt och bensinmack. Verksamheten inkluderade dessutom bilbärgning och körskola.

Störst markareal upptog de 100 stycken garagen som bröderna Theander låtit uppföra och som de hyrde ut till Lunds bilister. Bilåkandet under 1920-1930-talet var i första hand en syssla man ägnade sig åt under årets varmare tider. Övrig tid, inte minst på vintern, stod bilarna parkerade. Därför var garageuthyrning en god affär. Garagen på Grönegatan var uppvärmda, vilket måste ha varit ovanligt lyxigt vid den här tiden.

Theanders grundades år 1927 och BMW presenterade sin första bil 1928, en modell Austin 7 som licensbyggdes genom företagets köp av bilfabriken i Eisenach. Bilen såldes först med modellnamnet DIXI men sedemera fick den modellbeteckningen BMW 3/15PS där 15 angav hästkrafterna.

Theanders grundades år 1927 och BMW presenterade sin första bil 1928, en modell Austin 7 som licensbyggdes genom företagets köp av bilfabriken i Eisenach. Bilen såldes först med modellnamnet DIXI men sedemera fick den modellbeteckningen BMW 3/15PS där 15 angav hästkrafterna.

Foto: BMW Press

Foto: BMW Press

Det säsongsbetonade bilanvändandet innebar också att bilreparationer och övrig service-verksamhet i princip låg nere under vintermånaderna. Detta medförde att företaget behövde komplettera sin verksamhet för att klara ekonomin under de här månaderna. Edvin och Sigfrid bedrev därför också en mekanisk verkstadsrörelse, som var lite av en uppfinnarverkstad, där kluriga idéer och lösningar tog form. En specialitet var hydrauliska konstruktioner. Bland annat konstruerade företaget en anordning för öppnande och stängning av tornluckorna i Lunds Domkyrka. Men den produkt de blev mest kända för var en hydraulisk tippanordning för lastbilar, traktor och hästvagnar. ”Theander tippen”, som den döptes till blev en verklig försäljningsframgång som sålde bra över hela landet. Ännu en bit in på 1970-talet hörde kunder av sig till reservdelslagret med förfrågan om reservdelar till sin ”Theandertipp”.

Under krigsåren 1939-1945 var det tuffa tider för en affärsrörelse grundad på lundabors bilåkande. Ransoneringen medförde att de allra flesta bilar i staden med omnejd ställdes av och blev uppallade. Verkstadsbyggnaderna på Grönegatan var dessutom ombyggda och moderniserade, så kapital behövdes för att täcka investeringskostnader. Situationen blev inte bättre av den allmänna mobiliseringen vilket innebar att samtliga montörer i verkstaden samt ägarna Sigfrid och Edvin kallades in. Under en period stod hela Theanders Automobilreparationsverkstad tyst och tom.

Verksamheten i Lund inriktades nu på tillverkning av krigsmaterial till det svenska försvaret. Bilverkstaden fick sedan ett uppsving när allt mer bilar började köras på gengas. Edvin, som den mest drivna konstruktören av syskonen, konstruerade ett gengasaggregat som företaget tillverkade och monterade. Sigfrid berättade långt senare att det här var en hektisk period eftersom det var så många som önskade konvertera sina bensinbilar till gengas. Han berättade vidare att det inte blev så mycket bättre efter 1946, när alla istället ville återställa sina fordon till bensindrift:

- Det var en riktigt besvärlig tid. Våra bilmontörer var utbildade till att skruva med bilar, inte till sotare eller plåtslagare, och inte till att demontera dessa sotiga, stinkande tingestar och återställande av bilarna i ursprungligt skick för bensindrift.

Bröderna Theander

Bröderna Theander

Tids nog skulle krigsårens bekymmer vara ett sakta bleknande minne. Efter 1946 började saker och ting återgå till det normala. Och när sedan 1950-talet tog över fanns det inte längre något skäl att hänga läpp. Bilismens massgenombrott stod för dörren och för bröderna Theanders Automobilreparationsverkstad skulle den nyss genomförda moderniseringen av verkstadslokalerna snart betala sig.

1950 fanns det 250 000 bilar i Sverige, och bara tio år senare var siffran över 1 miljon. För företag som hade bilism som affärsidé var det guldläge. Aldrig  hade någon kunnat föreställa sig att bilen skulle bli något som i princip alla hade råd att köpa. Men nu var det andra tider och i det blivande folkhemmet körde alla bil. Bröderna Edvin och Sigfrid fick fullt upp och i kassaapparaten klingande det behagligt. Deras livsinvestering hade varit rätt.

 

Ingvar Persson Foto: Rolf Ramestam

Ingvar Persson Foto: Rolf Ramestam

I nästan exakt 40 år drev Bröderna Theander sitt företag mitt inne i centrala Lund. 1967 kände de båda att de hade gjort sitt. Det var dags att lämna över till någon yngre. Så den 1 juli 1967 sålde Edvin och Sigfrid Theander sitt företag till Ingvar Persson, som de blivit bekant med genom MRF, Motorbranschens Riksförbund. När köpekontraktet var undertecknat, lämnade bröderna över nycklarna till Ingvar med orden: ”Nu är det din tur att ta över det här”.

 

Ingvar Persson övertog en väl inarbetad affärsrörelse med en stor och trogen kundkrets. Nu var det bara att med fingertoppskänsla styra verksamheten vidare och längre. Theanderbröderna hade inte sålt några bilar, utan verksamheten hade levt på underhåll, service och reparationer. Istället för egen försäljning hade företaget samarbetat med firman Lundabil, som låg på Sankt Månsgatan, där de sålde Renault. Under Ingvars ledning kom de båda företagen allt närmare varandra för att slutligen förenas. Men först skulle en stor flytt genomföras. Innerstadsläget blev allt trängre och omodernt. Precis som i alla städer, lämnade bilfirmorna i Lund efter massbilismens genombrott centrum och flyttade ut till industriområdena i utkanterna, där expansionsmöjligheterna var bättre.

 

I början av 1970-talet inleddes planerna för upp-förande av en ny bilanläggning på Annedalsvägen 7. Företagen Theanders och Lundabil hade kommit överens om att genomföra en gemensam flytt, då Renaults representanter inte längre ansåg anläggningen på Sankt Månsgatan som representativ för märket. Renaults arkitekter tog fram ritningar och byggarbetet kom igång. 1975 stod den nya försäljnings- och reparationsanläggningen klar. Ingvar Perssons son Bengt, som också arbetade på företaget, beskriver flytten som en ”färd från helvetet till himlen”. 20-tals lokalerna på Grönegatan var alltför otidsenliga för att praktiskt fungera som en modern bilhall. Bara några år efter flytten till Annedalsvägen revs hela den gamla Theanders Automobilreparationsverkstad. Idag finns inga spår kvar på Grönegatan 22. Bara in- och utfartsporten.

 

Verksamheten på Annedalsvägen 7 fortsatte som inget hade hänt, med bilreparationer och bilbärgning, men nu hade bilförsäljningen också inkluderats i firman, som nu fått namnet Theanders Bil. Bröderna Edvin och Sigfrids väl inarbetade efternamn fanns ingen anledning att byta ut.

När Volvo i början av 1980-talet övertog generalagenturen för Renault i Sverige, blev det läge för Theanders Bil i Lund att söka efter ett annat bilmärke att fylla sin bilhall med. Bengt och Ingvar Persson hade redan tidigare sneglat på BMW, och nu bestämde man sig för att detta var bilen man ville sälja. BMW hade etablerats som ett växande bilmärke i Sverige och i Lund fanns det ingen återförsäljare. Närmaste BMW handlare hade tidigare funnits i Dalby.

Bengt berättar hur det var när de åkte in till Malmö för att träffa den legendariske ekonomichefen Josef Kylberg på Söderströmgruppen, som då var importör av både Honda och BMW till Sverige:

- Vi kom in på kontoret och där bakom ett stort skrivbord av ek satt han och rökte cigarr. Rummet var helt rökfyllt. Han hälsade artigt på oss och sa ”Varsågod och sitt”. Sedan fortsatte han: Så, ni vill sälja BMW i Lund? Har ni några pengar?”. Och vi svarade att det hade vi väl inte så många. Då undrade han: ”Men kommer ni att göra rätt för er då??”. Och då svarade jag att det hade vi alltid gjort hittills, att det var en hederssak.

 

Då sträckte Kylberg fram sin näve: ” Då säger vi så, då ska jag tillstyrka detta”. Så var det klart. Det kändes lite gammeldags, det där handslaget.

Våren 1983 var det premiär för BMW i Lund och Bengt Persson beskriver den dagen som klart minnesvärd. Varken förr eller senare hade det varit så mycket folk i lokalen. Ute på gatorna var det bilköer. Alla i omkretsen ville komma och titta. Och provköra. Personalen på Theanders Bil var tvungna att riva små lappar och skriva nummer på och sedan dela ut dem som kölappar, för att få ordning på det angenäma bekymret.

Vid sidan av BMW sålde företaget också andra bilmärken, som Fiat, Vaz/Lada och Honda och Peugeot. Dessutom gräsklippare och ett tag faktiskt också båtar. Det gällde, som Bengt påminner, att få folk att hitta hit.

Idag är det enbart BMW som gäller på Annedalsvägen. Platschef Lars Fredricson känner sig mycket nöjd med företaget. Allt fler i Lund har upptäckt BMW bilarnas körglädje och kvalitet. Och han är snar att framhålla att det är en alldeles unik känsla att arbeta i ett företag med så lång tradition i en stad.

- Har Theanders Bil funnits i 85 år, så känns det sannolikt att företaget kommer att fortsätta finnas kvar i många år. Men man får inte slå sig till ro, att utveckla företaget i lagom hastighet är mycket viktigt för vi kan hela tiden bli bättre.

Text: Niklas Ingmarsson